เมื่อช่วงที่ผมได้หายๆไป ได้มีโอกาสได้นั่งอ่านข่าวสาร และอัพเดจน้อง iPhone 3G  ของผมเป็น Version 4.0 ผ่าน iTunes ซึ่งสำหรับ iPhone ที่อัพเกจมี 3G, 3Gs ส่วน 4G ติดตั้งมากับเครื่องแล้ว มีหลายๆอย่างได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เช่นมี Wallpaper เพิ่มขึ้น

มีการจัดการส่วนของ Application เป็นลักษณะแบบ Folder ได้ ทำให้สะดวกและง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ของตัว ไอคอน

ถ้าสังเกตุดีๆ แถบไอคอนข้างล่างก็เปลี่ยนไป ดูมีมิติมากกว่าเวอร์ชั่นก่อนๆ

มีไอคอนบางตัวที่มีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

มีโปรแกรม iBooks ที่สามารถเอาไฟล์  PDF เข้ามาอ่านได้เลย

ยังมีอีกหลายสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเวอร์ชั่นเดิมๆ เช่นใน iPod สามารถ จัดการ Playlist เองได้ในตัว iPhone เลยหลายๆอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ไว้ถ้าผมมีโอกาสคงได้มาเขียน review เพิ่มอีกเกี่ยวกับ iPhone 4.0

Advertisements