3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้ . . .
          Three irrevocable things in your life are . . .
         

3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้ . . .

           Word // คำพูด
           Time // เวลา
           and Change // โอกาส        
 
 

 

  Three undeniable things in your life are. . .
          3 สิ่งที่ควรมีในชีวิตเราคือ

           Serenity… //ความสงบ
           Honesty… // ความซื่อสัตย์
           and Hope.. // ความหวัง       
 
 

 

   Three gems of your life are . . .
          สิ่งที่มีค่า 3 สิ่งในชีวิตเรา คือ

           Love // ความรัก
           self-esteem // เคารพตัวเอง
           and true friends. // และเพื่อนแท้         
 
 

Three uncertainties in your life are . . .
         
ความไม่แน่นอนในชีวิต 3 อย่าง คือ
          
           dreams. . //
ความฝัน
           success . . // ความสำเร็จ
          

and fate. // และโชคชะตา         
 
 

 

Three things that deteriorate your life are . . .
         
3 สิ่งที่เป็นบ่อนทำลายชีวิตเรา คือ
           liquor. . // สุรา
          
arrogance .. //ความหยิ่งผยอง
           and anger. // และความโกรธ

 


TC.บทความนี้ต้องขอบคุณ กวางมากนะครับที่ เผยแพร่บทความดีๆแบบนี้

 

Advertisements